Predgovor Veronike Birke za Katalog 2008. godine

Hans H. Binder

Akvareli i bakropisi

Tražeći misao vodilju kroz svoj umjetnički rad Hans Binder je pronašao „povijesno-umjetnički”  moto: „Kaos i red“ koji ima dugu povijest. Svoju umjetničku svrhu naziva simbiozom „emocije i analitike“, što je još jedan opis za stalno sučeljavanje suprotnosti koje su u teoriji povijesti umjetnosti uvijek iznova podvrgnute pomnijem ispitivanju.

To je nerješiva igra između „disegno“ i „colore“, između linije i boje. Ako je linija vodilja ideje, jasnoća i preciznost, onda je boja kaos, prelijevanje, živost, organsko i obogaćujuće. Sama bi se boja zamutila, prelila i nestala da nije crte koja pruža oslonac i vodi misao do sljedećeg raskrižja.

Promišljanja u širokom području slikarstva, crteža i grafike dopuštaju da te razlike uvijek iznova postanu uočljive. To su fino iscrtane granice gdje se linije zadržavaju ili gube i gdje se slika rastapa u kaos ili zadržava svoju strukturu.

Saznajte više o umjetniku

GRAFIKA

Saznajte više

SLIKE

Saznajte više

CRTEŽ

Saznajte više

KOLAŽ

Saznajte više

SKULPTURE

Saznajte više